لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15324

به دنبال معنا(۶۱) – آقای سماواتی در بیمارستان

241

به آقای سماواتی حمله می‌شود و فربد و دوستانش در بیمارستان به ملاقاتش می روند.