لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15313

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۸

243

•رییس جمهور کلمبیا برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۱۶ شد.
•مهوش ثابت یکی از اعضای یاران ایران به مرخصی ۵ روزه آمد.
•جامعه جهانی بهائی برای دوّمین سال متوالی در نشست عملی سازی بعد انسانی که توسّط سازمان امنیّت و همکاری اروپا برگزار میشود شرکت کرد.
•بان کی مون در گزارشی به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.
•نویسنده ایرانی به خاطر داستان منتشر نشده اش باید ۶ سال به زندان برود.
•نقل قول این هفته از شیوا نظرآهاری.