لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15304

گفت‌وگو- به کار بردن رموز در کتب مقدس

466

در این گفت‌وگو سهیل کمالی، پژوهشگر در زمینه ادیان و تاریخ، به علل به کاربردن رموز در کتب مقدسه می‌پردازد و نگاه آئین بهائی را در این زمینه توضیح میدهد.