لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15268

الماس های آفریقایی – کارآفرینی جوانان ف۲ ق۵

199

در این برنامه لیلا با توبکا صحبت می کند، کسی که نهایت تلاشش را در زمینه آموزش کارآفرینی به جوانان می کند.