لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15262

آموزه‌های نو – ف۲ ق۳

236

مرور مقاله‎های «چهار دستورالعمل برای خواندن کتاب‎های الهی» و «بهترین فیلم‎های تاریخ سینما کدامند و چرا؟»، نوشتۀ دیوید لَنگ‌نِس.