لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15249

سپهر سخن – ف۲ ق۳

204

حضرت باب می‌فرمایند: هیچ شیئی به جنت خود نمی‌رسد الّا آن‌ که به منتهای کمال در حد خود ظاهر شود.

دانلود با حجم کم
دانلود با حجم زیاد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.