لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15242

سخنرانی – حضرت عبدالبهاء و اجرای اصل برابری زنان و مردان – ق۲

329

بخش دوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “چگونه حضرت عبدالبهاء در دوران قیادت خود زمینه اجرای اصل برابری زنان و مردان را فراهم فرمودند” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط بهاریه معانی ارائه گردید.