لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15240

این روزها به یاد تو- به یاد باغبانان درختهای سیب در سمنان

158

هشتاد خانوار ایرانی که باغهای سیب و زمینهای زراعتشان تخریب و تصاحب شد.