لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15194

نماهنگ Rise

575

نماهنگی برگرفته از کلمات مکنونه بهاءالله با اجرای علی یوسفی.

لینک برنامه در یوتیوب: