لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15193

مینی مالز- خدا چه شکلیه یا خدای من خیلی از خدای تو خداتره!

265

دعوای مذهبی من رو یاد بچه گی هام می اندازه و روزهای مدرسه، یاد بحث های طولانی بچه ها درزنگ تفریح و دوری و شک و پچ پچه بعد از بحث اینکه کی برحقه و کی باطل…