لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15138

کافه گپ – بشارات ادیان ق۱

165

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی و پارسا فنائیان در رابطه با این‌ها، از این هفته به گفت و گو می‌نشینند.