لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15137

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۶

162

– روز جهانى صلح.
– یک مهر، زادروز استاد شجریان.
– برندگان جایزه ى آلترناتیو مشخص شدند.
– کارگردان جوان ایرانى فیلم خود را به رایگان در اینترنت منتشر کرد.
– نقل قول از استاد بهرام بیضایی.