لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15131

گفت‌وگو – صلح و آموزش جهانی

553

در این گفت‌وگو دکتر رامین جهانبگلو، فیلسوف و استاد علوم سیاسی، به موضوع نقش آموزش در ایجاد فرهنگ و اخلاق صلح می پردازد و اهمیت ایجاد نهادهای جهانی، جهان وطنی و جهان شهری برای رسیدن به افق مشترک واقعی در مسیر صلح.