لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15093

الماس های آفریقایی – رهبر خادم ف۲ ق۳

211

لیلا با منشی محفل ملی آفریقای جنوبی در مورد چگونگی انجام خدمت در حین مدیریت صحبت می کند.