آینه – گرفتن حق

60

این هفته ماجرای تصادف اتوموبیل بهزاد وعواقب آن.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15087