لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15087

آینه – گرفتن حق

105

این هفته ماجرای تصادف اتوموبیل بهزاد وعواقب آن.