لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15085

نقطه سر خط – یادداشت انتقادی

173

«نسل کوله پشتی»؛ یادداشتی تأمّل برانگیز از حسام الدین مقامی کیا، که از بی ثباتی ها و بی مرامی ها گلایه دارد و می تواند تلنگری باشد برای همه ی ما.