لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15054

معماران صلح – الن جانسون سیرلیف ق۳

247

در این قسمت به دوران ریاست جمهوری الن جنسون و کارهایی که او برای کشورش انجام داد پرداخته می‌شود.