لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15053

کافه گپ – نوجوانان و تکنولوژی ق۴

185

خانواده‌ها برای ارتباط نزدیک‌تر با فرزندانشان چه چیزهایی را باید از زندگی خود حذف کنند؟ این و بیشتر از این در گپ و گفت پارسا فنائیان و خانم روحی وحید در آخرین قسمت از نوجوانان و تکنولوژی.