لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15019

مینی مالز- هر کی نشینه گرگه یا من رویایی دارم

162

دعوای نژادی من رو یاد همه سفیدا و سیاهایی می اندازه که از همدیگه کتک خوردن، همه عربا و اسرائیلیایی که همدیگه رو زدن، همه ی صربا و کروواتایی که چشم دیدن همدیگه رو نداشتن و یاد همه ماشه هایی که کشیده شد…