لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14975

سخنرانی – مشرق الاذکار ق۱

253

بخش اوّل سخنرانی با عنوان “مشرق الاذکار ، کانون عبادت و خدمت” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط دکتر هوشنگ رأفت ارائه گردید.