لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14966

معماران صلح – الن جانسون سیرلیف ق۲

157

در این قسمت از معماران صلح، یک بار دیگه موضوع برنامه الن جانسون سیرلیف است.( یکی از سه برنده ی جایزه ی صلح نوبل در سال ۲۰۱۱ میلادی ) با هومن عبدی همراه باشید