لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14964

کافه گپ – نوجوانان و تکنولوژی ق۳

175

ماهواره، فیلم، سریال. همراهی والدین و نوجوانان در استفاده از این رسانه‌ها.