الماس های آفریقایی – معنای زندگی ف۲ ق۱

در این قسمت لیلا با نوشین عرفانی صحبت می کند، کسی که فعال حقوق بشر در یکی از دانشگاههای آفریقای جنوبی است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14937