لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14916

کوچه فرهنگ،پلاک هفت – فرهنگ شریف

252

این هفته تقدیم میشود به فرهنگ شریف نوازنده صاحب سبک تار اهل ایران