آینه – طنز در شعر فارسی

دراین برنامه امیر نمونه ای از شعر طنز فارسی را ارائه می کند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14908