لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14873

زنان در تکاپو- رعنا رضا پور

332

رعنا رضاپور، نه عنوانی دارد، نه سازمانی . ولی برای کمک به انسان های نیازمند به یاری، در هر جای دنیا که نیاز باشد، خدمات داوطلبانه اش را بی دریغ در اختیار می گذارد.