لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14867

سخنرانی – صلح و حقوق بشر ق۳

299

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “صلح و حقوق بشر” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مهر انگیز کار ارائه گردید.