لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14865

این روزها به یاد تو- به یاد قربانیان نقض حقوق بشر

203

مروری بر گزارشهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران( بازپخش )