معماران صلح – الن جانسون سیرلیف ق۱

73

در سال ۲۰۱۱ سه زن برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح شدند که هومن عبدی از این قسمت به زندگی الن جانسون سیرلیف می‌پردازد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14859