کافه گپ – نوجوانان و تکنولوژی ق۲

48

راهکارهایی برای همراهی با نوجوانان در استفاده از تکنولوژی و مواردی دیگر در گپ و گفت این هفته ی پارسا فنائیان و خانم روحی وحید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14858