لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14817

پرواز- بقائی تیلکی ق۶ و آخر

312

روضه خوان مشتاقانه سوالاتش درباره آیین بهائی را از ملا رمضان علی می پرسد. او هم پاسخ های شنیدنی می دهد.