لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14808

به دنبال معنا(۵۵) – چت با استرالیا

224

شیوا به شایان پیشنهاد تازه‌ای میدهد. سعید از سرمایه گذاری جدیدش در سنندج میگوید.