لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14807

این روزها – انار پوست کنده

140

این روزها و انار پوست کنده‌ای که مثل یک گل سرخ در دستهای باغبان باز شد و اجرای آواز مرضیه توسط صبا مرتضی نژاد و خاطرات خوب کودکی…