لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14800

کافه گپ – نوجوانان و تکنولوژی ق۱

217

خانم روحی وحید در این قسمت درباره‌ی نوجوانان و استفاده‌ی آنها از تکنولوژی با پارسا فنائیان به گپ و گفت خواهند نشست.