لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14754

شاید شنیده باشید(۱۳۴)- ق۲- استمرار ظهورات الهیه بخش دوم

121

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره استمرار ظهورات الهیه بخش دوم