لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14748

شاید شنیده باشید(۱۳۴) – ق۱- استمرار ظهورات الهیه بخش اول

131

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص استمرار ظهورات الهیه بخش اول