لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14730

زنان در تکاپو – لیلا میلانی/راسخ

620

لیلا راسخ، وکیل و فعال حقوق بشر و حمایت از زنان در مقابل خشونت خانگی است و در سازمان “Future Without Violence” فعالیت می کند.