لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14717

آینه – قصّه‌های کنکور من

114

تهمینه دراین برنامه از علاقه اش برای درس خواندن و به دانشگاه رفتن میگوید!