لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14715

نقطه سر خط – دلنوشته

198

در نقطه­ سرخط امروز به سه دلنوشته­ کوتاه و تاثیرگذار خواهیم پرداخت که از عشق و دوستی و دلتنگی و دیگر احساسات تلخ و شیرین انسانی حکایت دارند.