دلنوشته‌ها – ف۱ ق۱۱

دلنوشته‌ی جوانی بهائی که در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کرده بود و به او می‎گفتند شرکت نکرده!

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14708