لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14636

آموزه‌های نو – ف۱ ق۲۰

166

مرور دو مقالۀ «علل بروز نسل­کشی» و «خانوادۀ جهانی، واکنشی به نسل‎کشی»، نوشتۀ هالی نای­سِت بِرِم.