لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14613

سخنرانی – آموزشکده توانا ق۲

208

بخش دوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “آموزشکده ی توانا” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مریم معمار صادقی ارائه گردید.