لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14602

برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

203

شنیدنیهای رسانه ای – کافه گپ – معماران صلح