لفظ و معنا(۱۹) – سنّت و مدرنیته ق۱

63

از این برنامه سنت و مدرنیته موضوع مورد بحث لفظ و معناست. تعریف سنت و مدرنیته در گفت و گوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14593