لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14582

کوچه فرهنگ،پلاک هفت – اِسماعیل اَدیب خوانساری

144

این هفته تقدیم میشود به اِسماعیل اَدیب خوانساری نخستین خواننده مرد در رادیوی ملی ایران