لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14561

آینه – شناگر قابل

130

دراین برنامه آینه امیر از دسته گل تازه ای که به آب داده تعریف میکنه.