لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14560

آموزه‌های نو – ف۱ ق۱۹

185

مرور مقالۀ «آیا اشخاص و اعمال­شان می‌تواند دنیا را تغییر دهد؟»، نوشتۀ پیتر گی‎یولای و مقاله «مسئولیت ما در برابر نسل­ کشی»، نوشتۀ هالی نای­سِت بِرِم.