لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14488

شاید شنیده باشید(۱۳۱) – ق۲- زمانه معاصر

132

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص زمانه معاصر