لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14464

زنان در تکاپو- دوروتی نلسون

468

قاضی نلسون، محقق و قاضی فدرال امریکاست و راه حل‌های منحصر بفردی را برای کاهش جرایم در میان نوجوانان ارایه کرده است.