لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14450

آینه – زاینده رود

201

دراین برنامه ی آینه شیما و خاطرات کودکی اش از زاینده رود.